Sutrablogi

sutra 2:11

dhyāna heyāḥ tad-vr̥ttayaḥ ॥11॥ Niiden toiminnat poistetaan meditaatiolla (2.11). Tässä kohtaan on kahdenlaista tulkintaa, että puhutaanko nyt käsillä olevassa sutrassa pelkästään mielen ”tahrojen” karkeista ilmentymistä (esim. Vivekananda); vai molemmista sekä (edellisen sutran) hienojakoisista että karkeista (esim. Iyengar)? Mutta mihin tässä yhteydessä viitataan ”karkealla ja hienojakoisella”? Vivekananda on lisännyt sanan samskāra eli painauma edellisen sutran käännökseen Read more about sutra 2:11[…]

sutra 2:10

te pratiprasava-heyāḥ sūkṣmāḥ ॥10॥ Hienojakoisina ne poistetaan ”taantumisella” (2.10).   Tässä olen laittanut ”taantumisen” lainausmerkkeihin, vaikka se on ilman niitä Broon (2010) käännöksessä, jota yleensä käytän sellaisenaan tässä blogissa. Tässä muita englanninkielisiä vaihtoehtoja termille pratiprasava, joista osa ei missään nimessä käänny sujuvasti suomeksi:   involution eli kutistua alkulähteeseensä (Iyengar); cessation of productivity eli tuotteliaisuuden lakka(utt)aminen Read more about sutra 2:10[…]

sutra 2:9

svarasvāhi viduṣo-’pi samārūḍho-’bhiniveśaḥ ॥9॥ ”Elämänjano” virtaa omasta voimastaan ja hallitsee viisastakin (2.9). Tässä termin abhiniveśaḥ käännöksellä voi olla suurikin merkitys: Se käännetään joko muodossa ”elämänjano” (esim. Broo 2010) tai ”kuolemanpelko” (esim. Maehle 2006). Vaikka nämä kaksi ovat toki saman kolikon eri puolia, niin sillä on merkitystä kumpaa painottaa? Jos hakee näille vertailukohdat kahdesta edellisestä sutrasta; Read more about sutra 2:9[…]

sutra 2:8

duḥkha-anuśayī dveṣaḥ ॥8॥ ”Inho” seuraa tuskaa (2.8). Niin, luonnossa ei nautintoa ilman inhoa, vastenmielisyyttä, vastahakoisuutta, epätyytyväisyyttä… Prakriti on polariteettien ”paikka”. Tämän ja edellisen sutran taustalla on sama ”karman mekaniikka”. Maehle (2006) esittää oivaltavan esimerkin kuinka menneisyydessä koettu kipu hammaslääkärissä saa minut pelkäämään jokaista hammaslääkärikäyntiä – ja voin puhua myös omasta kokemuksesta. Vaikka osa hammaslääkärikäynneistä ei Read more about sutra 2:8[…]

sutra 2:7

sukha-anuśayī rāgaḥ ॥7॥ ”Kaipaus” seuraa nautintoa (2.7). Broo (2010) kääntää sukha-sanan ”onnellisuudeksi”, kun taas suurin osa kääntää sen nautinnoksi (engl. pleasure), joka onkin mielestäni tähän paljon kohdallisempi käännös – samoin myös ”mielihyvä” olisi osuvampi vaihtoehto. ”Onnellisudella” viittaamme yleensä johonkin syvempään laadulliseen kokemukseen kuin nautinnolla tai mielihyvällä. Voisimme hyvällä syyllä sanoa, että kaikki haluamme pohjimmiltaan sitä Read more about sutra 2:7[…]

sutra 2:6

dr̥g-darśana-śaktyor-ekātmata-iva-asmitā ॥6॥ ”Minätunto” on (itse) näkemisen ja näkemisen kyvyn käsittämistä samaksi. (2.6). Patanjali käyttää ”todellisesta itsestä” (Purusha/atman) usein sanaa ”Näkijä” (ks. esim. II:17 ja 20); ja tässä näkeminen kaikessa yksinkertaisuudessaan viittaa siihen mitä Näkijä luonnostaan ja koko ajan ”tekee” – se näkee! Purusha näkee, tai havainnoi, koko ajan, eikä edes voi olla tekemättä niin, koska Read more about sutra 2:6[…]

sutra 2:5

anityā-aśuci-duḥkha-anātmasu nitya-śuci-sukha-ātmakhyātir-avidyā ॥5॥ ”Tietämättömyys” on katoavaisen, epäpuhtaan, tuskallisen ja ei-itsen pitämistä ikuisena, puhtaana, onnellisena ja itsenä (2.5). Tämä sutra on hyvä esittää myös helppotajuisemmassa muodossa, jolloin vain sanojen järjestystä muutetaan hieman. Ja moni kommentaattori tekeekin näin heti sutrakäännöksessään, vaikka se ei silloin säilytäkään Patanjalin ”ajatelman pilkuntarkkaa muotokieltä”, mutta itse merkitys tulee käsitetyksi helpommin: ”Tietämättömyys on Read more about sutra 2:5[…]

sutra 2:4

avidyā kṣetram-uttareṣām prasupta-tanu-vicchinn-odārāṇām ॥4॥ ”Tietämättömyys” on alkulähde muille ”häiriöille” tai esteille – uinuville, vaimennetuille, keskeytyneille ja toimiville (2.4). Tietämättömyys on kaikkien ongelmien alkuperä. Kṣetram tarkoittaa peltoa tai kenttää. Ja Patanjali sanoo vertauskuvallisesti, että tietämättömyys on maaperä kaikille mielen häiriöille ja esteille, toisin sanoen, kaikelle kärsimykselle ja tyytymättömyydelle. Tuosta ”tietämättömyyden pellosta” kaikki ongelmat alkujaan itämävät ja Read more about sutra 2:4[…]

sutra 2:3

avidyā-asmitā-rāga-dveṣa-abhiniveśaḥ kleśāḥ ॥3॥ ”Häiriöitä” ovat tietämättömyys, minätunto, kaipaus, inho ja elämänjano. Tässä sutrassa on pientä variaatiota sen kirjoitusmuodon suhteen, eli toiset sisällyttävät itse sutraan lukusanan ”viisi” eli pancha (esim. Broo 2010), kun taas toiset jättävät sen pois (esim. Ranganathan 2008). Itse olen oppinut resitoimaan sutran Mysoressa vaikuttavan Jayashreen äänitallenteelta ilman ”vitosta”, joten jätän sen nyt Read more about sutra 2:3[…]