Sutrablogi

sutra 2:24

Sen syy on tietämättömyys (2.24).   Purushan ja prakritin yhteyden syy on siis tietämättömyys. Joogan projektin – tai vapautumisen kannalta – tarkemmin sanottuna, purushan eli ”todellisen itsen” samaistuminen cittan modifikaatioihin eli mieleen on se syy ”elon orjuuteen, elon korjuuseen”. Toisin ilmaistuna, tietoisuuden-sellaisenaan samaistuminen tietoisuuden kohteisiin on syy, ja seuraus on elon kiertokulku, ”sielunvaellus” elämästä elämään. Read more about sutra 2:24[…]

sutra 2:23

svasvāmi-śaktyoḥ svarūp-oplabdhi-hetuḥ saṁyogaḥ ॥23॥ Yhteys on syy omistetun ja omistajan voimien luonteen kokemiseen (2.23).   Joogafilosofian mukaan purushan ja prakritin (osin käsittämätön) yhteys on se syy näiden kahden – dualistisen maailmankuvan – perustekijän todellisen luonteen kokemiseen; ja ylipäätään, että siihen oivallukseen on edes mahdollisuus. Useinhan herää kysymys Veedalaisen perinteen muuttumattoman Itsen kohdalla – sekä dualistisessa Read more about sutra 2:23[…]

sutra 2:22

kr̥tārthaṁ pratinaṣṭaṁ-apy-anaṣṭaṁ tadanya sādhāraṇatvāt ॥22॥ Vaikka se on hävinnyt päämääränsä saavuttaneelle, se ei ole hävinnyt, koska se on muille yhteinen (2.22).   Se, eli prakriti (luonto tai kosmos), lakkaa olemasta vapautuneelle mielen palautuessa prakritiin. Asian ajatellaan olevan näin, koska vapautuminen on pysyvä, ja Patanjalin joogafilosofiassa ”henkilökohtainen”. Vaihtoehtoisesti Shankaran advaita-filosofiassa taas yksilö lakkaa vapautuessaan olemasta, koska Read more about sutra 2:22[…]

sutra 2:21

tadartha eva dr̥śyasya-ātmā ॥21॥ Nähdyn olemus on vain hänen hyväkseen (2.21).   ”Hän” viittaa tässä näkijään eli purushaan eli ātmān eli todelliseen Itseen – jota myös ”omistajaksi” (svāmi) kutsutaan parin sutran päästä – ja jonka olemus on tietoisuus. Tässä sutrassa Patanjali käyttää myös termiä ātmā, mutta viitaten sillä nähdyn eli luonnon ”olemukseen”, todellisen Itsen sijaan. Read more about sutra 2:21[…]

sutra 2:20

draṣṭā dr̥śimātraḥ śuddho-’pi pratyaya-anupaśyaḥ ॥20॥ ”Näkijä” on vain ”näkeminen”; vaikka on puhdas, hän heijastaa havaintoja (2.20).   Neo-Vedanta-pioneeri Vivekananda aloittaa kommentaarinsa osuvasti toteamalla: ”Tämä on taas Sāmkhya-filosofiaa”. Purusha vain on. Puhdas tietoisuus. Passiivisesti. Ja se näkee. Hariharaanandan kommentaarin englanniksi kääntänyt Mukerji sanookin, että ”näkeminen vain tapahtuu”; ja näkeminen (dr̥śimātraḥ) itsessään on osuvampi termi kuvaamaan purushaa Read more about sutra 2:20[…]

sutra 2:19

viśeṣa-aviśeṣa-liṅga-mātra-aliṅgāni guṇaparvāṇi ॥19॥ Laadut jakautuvat eriytyneisiin, eriytymättömiin, vain tuntomerkillisiin ja tuntomerkittömiin (2.19).   Tässä käydään läpi sāmkhyan ”evoluutio-oppi”, joka kulkee neljässä tasossa. Alkuperäisestä ilmentymättömästä ”luonnosta” (tuntomerkitön prakriti), jossa laadut ovat harmoniassa syntyy; manifestoitunut eksistenssi eli ilmentynyt olemassolo, jonka Maehle sanoo alkaneen ”alkuräjähdyksellä” (vain tuntomerkillinen); jonka kautta päädymme hienovaraisiin elementteihin (eriytymättömät laadut), josta taas on kehittynyt Read more about sutra 2:19[…]

sutra 2:18

prakāśa-kriyā-sthiti-śīlaṁ bhūtendriya-ātmakaṁ bhoga-apavarga-arthaṁ dr̥śyam ॥18॥ ”Nähty” on luonnostaan kirkas, toimiva ja lepäävä; sen olemus on elementit ja aistit; sen tarkoitus on kokemus ja vapautus (2.18).   Tässä sutrassa Patanjali tarkentaa kaiken ”nähdyn” eli luonnon kolmen peruslaadun (guna) tehtäviä ja merkitystä. Hän ei käytä niiden tavallisia termejä – sattva, rajas ja tamas – vaan olettaa lukijan Read more about sutra 2:18[…]

sutra 2:17

draṣṭr̥-dr̥śyayoḥ saṁyogo heyahetuḥ ॥17॥ Näkijän ja nähdyn yhteys on vältettävän syy (2.17).   Tulimme todenneeksi, että joogan (ja buddhalainen) filosofia käsittelee neljää aihetta: vältettävää (heya), vältettävän syytä (heya-hetu), välttymistä (hāna), ja välttymisen menetelmää (hānopāya). Tässä käsillä olevassa osuudessa Patanjali käsittelee kutakin erikseen. Edellisessä sutrassa hän aloitti aiheena vältettävä – Tuleva tuska on vältettävä. Tässä sutrassa Read more about sutra 2:17[…]

sutra 2:16

heyaṁ duḥkham-anāgatam ॥16॥ Tuleva tuska on vältettävä (16.2).   …tai ”tuleva tuska on vältettävissä”. Tuleva tuska on vältettävä, jos haluaa vapautua. Tulevan tuskan välttäminen tarkoittaa Patanjalin joogasysteemissä kohteettomalla ja siemenettömällä syventymisellä (nirbija samādhi) alitajuisten painautumien polttamista (ks. I:50-51) – kunnes viimeinenkin samskāra ovat ”muisto vain”. Siemenettömässä syventymisessä vietetyt tässä-ja-nyt-hetket ovat se keino välttää tuleva tuska. Read more about sutra 2:16[…]