Sutrablogi

sutra 2:27

tasya saptadhā prānta-bhūmiḥ prajña ॥27॥ Hänen lopullinen ymmärryksensä on seitsenkertainen/seitsenjakoinen (2.27).   ”Tätä sutraa ei voi ymmärtää konsultoimatta Vyasaa”, aloittaa Maehle. Tämä on esimerkki sutrasta, josta on olemassa jopa täysin päinvastaisia tulkintoja, ja vieläpä täysin päinvastaisten tulkintojen ”eksoottisia” sekoituksia. Emme voi todellakaan olla varmoja, mitä Patanjali tarkoitti tässä; emme välttämättä edes konsultoimalla Vyasaa?!   Toki Read more about sutra 2:27[…]

sutra 2:26

viveka-khyātir-aviplavā hānopāyaḥ ॥26॥ Keskeytymätön erottelukyky on välttymisen menetelmä (2.26).   Sutrassa 16 totesimme, että joogafilosofia käsittelee neljää aihetta (ks. myös Broo 2010, sutra 2.15): vältettävä, vältettävän syy, välttyminen ja välttymisen menetelmä – jossa on siis kaikuja buddhalaisuuden neljästä jalosta totuudesta. Sutra 16 käsittelee näistä ensimmäistä toteamalla: ”Tuleva tuska on vältettävä.” Sutra 17 jatkaa heti perään, Read more about sutra 2:26[…]

sutra 2:25

tad-abhāvāt-saṁyoga-abhāvo hānaṁ taddr̥śeḥ kaivalyam ॥25॥ Kun se häviää, yhteys häviää; tämä välttyminen on näkijän erillisyys (2.25).   Kun se syy eli tietämättömyys häviää, sen mukana häviää purushan ja prakritin yhteys ja siihen liittyvät samaistumiset. Tästä yhteyden välttymisestä seuraa purushan lopullinen erillisyys prakritista eli kaivalya – näin käy siis sāmkhya–yoga-metafysiikan mukaan. Vapautuminen!   Tässä käytetään Patanjalin Read more about sutra 2:25[…]

sutra 2:24

Sen syy on tietämättömyys (2.24).   Purushan ja prakritin yhteyden syy on siis tietämättömyys. Joogan projektin – tai vapautumisen kannalta – tarkemmin sanottuna, purushan eli ”todellisen itsen” samaistuminen cittan modifikaatioihin eli mieleen on se syy ”elon orjuuteen, elon korjuuseen”. Toisin ilmaistuna, tietoisuuden-sellaisenaan samaistuminen tietoisuuden kohteisiin on syy, ja seuraus on elon kiertokulku, ”sielunvaellus” elämästä elämään. Read more about sutra 2:24[…]

sutra 2:23

svasvāmi-śaktyoḥ svarūp-oplabdhi-hetuḥ saṁyogaḥ ॥23॥ Yhteys on syy omistetun ja omistajan voimien luonteen kokemiseen (2.23).   Joogafilosofian mukaan purushan ja prakritin (osin käsittämätön) yhteys on se syy näiden kahden – dualistisen maailmankuvan – perustekijän todellisen luonteen kokemiseen; ja ylipäätään, että siihen oivallukseen on edes mahdollisuus. Useinhan herää kysymys Veedalaisen perinteen muuttumattoman Itsen kohdalla – sekä dualistisessa Read more about sutra 2:23[…]

sutra 2:22

kr̥tārthaṁ pratinaṣṭaṁ-apy-anaṣṭaṁ tadanya sādhāraṇatvāt ॥22॥ Vaikka se on hävinnyt päämääränsä saavuttaneelle, se ei ole hävinnyt, koska se on muille yhteinen (2.22).   Se, eli prakriti (luonto tai kosmos), lakkaa olemasta vapautuneelle mielen palautuessa prakritiin. Asian ajatellaan olevan näin, koska vapautuminen on pysyvä, ja Patanjalin joogafilosofiassa ”henkilökohtainen”. Vaihtoehtoisesti Shankaran advaita-filosofiassa taas yksilö lakkaa vapautuessaan olemasta, koska Read more about sutra 2:22[…]

sutra 2:21

tadartha eva dr̥śyasya-ātmā ॥21॥ Nähdyn olemus on vain hänen hyväkseen (2.21).   ”Hän” viittaa tässä näkijään eli purushaan eli ātmān eli todelliseen Itseen – jota myös ”omistajaksi” (svāmi) kutsutaan parin sutran päästä – ja jonka olemus on tietoisuus. Tässä sutrassa Patanjali käyttää myös termiä ātmā, mutta viitaten sillä nähdyn eli luonnon ”olemukseen”, todellisen Itsen sijaan. Read more about sutra 2:21[…]

sutra 2:20

draṣṭā dr̥śimātraḥ śuddho-’pi pratyaya-anupaśyaḥ ॥20॥ ”Näkijä” on vain ”näkeminen”; vaikka on puhdas, hän heijastaa havaintoja (2.20).   Neo-Vedanta-pioneeri Vivekananda aloittaa kommentaarinsa osuvasti toteamalla: ”Tämä on taas Sāmkhya-filosofiaa”. Purusha vain on. Puhdas tietoisuus. Passiivisesti. Ja se näkee. Hariharaanandan kommentaarin englanniksi kääntänyt Mukerji sanookin, että ”näkeminen vain tapahtuu”; ja näkeminen (dr̥śimātraḥ) itsessään on osuvampi termi kuvaamaan purushaa Read more about sutra 2:20[…]

sutra 2:19

viśeṣa-aviśeṣa-liṅga-mātra-aliṅgāni guṇaparvāṇi ॥19॥ Laadut jakautuvat eriytyneisiin, eriytymättömiin, vain tuntomerkillisiin ja tuntomerkittömiin (2.19).   Tässä käydään läpi sāmkhyan ”evoluutio-oppi”, joka kulkee neljässä tasossa. Alkuperäisestä ilmentymättömästä ”luonnosta” (tuntomerkitön prakriti), jossa laadut ovat harmoniassa syntyy; manifestoitunut eksistenssi eli ilmentynyt olemassolo, jonka Maehle sanoo alkaneen ”alkuräjähdyksellä” (vain tuntomerkillinen); jonka kautta päädymme hienovaraisiin elementteihin (eriytymättömät laadut), josta taas on kehittynyt Read more about sutra 2:19[…]